Giriş

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) 2017 yılında kurulmasının ardından iki yıllık stratejik planlama ve örgütsel gelişim süreci ile kurumsal yönetim ve işleyişi bakımından önemli adımlar attığı bir süreçten geçti. Bu süreçte 2019-2021 dönemini kapsayan bir stratejik planlama belgesi oluşturuldu; üyeler, Yönetim Kurulu üyeleri, danışmanlarımız ve çalışan ekip yoğun bir değerlendirme ve tartışma süreci sonucunda bu “Kurumsal Yönetim ve İşleyiş Rehberi” başlığı altında çeşitli politika belgeleri, rehberler ve uygulama kılavuzları üretildi. Bu değerlendirme sürecinde aşağıda kısaca belirttiğimiz çerçeve yönlendirici olmuştur.

İfade ve basın özgürlüğü alanında çalışan bir kurum olma özelliği ile mümkün olan en üst seviyede anti-hiyerarşik, katılımcı ve kolektif bir yapılanmayı önemseyen MLSA bu amaçla yatay örgütlenmenin gereklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Katılımcı bir yaklaşımı benimseyen kurumumuz, aynı zamanda destek olduğu gazeteciler başta olmak üzere işbirliği içinde olduğu diğer basın hakları ve örgütleriyle ilişkilerinde de buna dikkat göstermektedir.

Faaliyetlerine 2017 Aralık ayında başlayan ve çalışmalarını Dernek statüsünde yürütmekte olan MLSA faaliyetlerini yürütme biçiminde ifade ve basın özgürlüğü ilkelerini temel alırken aynı zamanda Dernekler Kanunu çerçevesinde hareket etmek yükümlülüğündedir.

Bağlı olduğumuz ilkeler ile Dernek olarak örgütlemek hem alternatif ve dönüştürücü politikalar uygulamayı amaçlarken öte yandan pek çok yasal ve bürokratik gerekliliği yerine getirmek zorunda kalmamız anlamına gelmektedir. Türkiye’de ideolojik duruşundan bağımsız olarak yargısal tacize uğrayan tüm basın mensuplarına destek veren kurumumuz, bu yanıyla alanda faaliyet gösteren tüm örgütlerden farklı bir özelliğe sağlamaktadır. Derneğin önceliği amaçlarına uygun faaliyetleri kesintisiz bir şekilde sürdürürken, bir yandan da MLSA’nın kurumsal, politik ve finansal sürdürülebilirliğini korumasıdır.

MLSA’nın uygulamaya koyduğu yapılanma modeli yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası diğer örgütlerinin ve hak savunucularının deneyimleri temelinde geliştirilmiştir. Bu model, ikişer yıllık bir projeksiyonu kapsayan Stratejik Planlama Belgesinin ilk bölümlerinde ifade edilen tematik alanların nasıl uygulanacağın bir cevap niteliği taşımaktadır. Bu belgelerin Yönetim Kurulu’nda onaylanarak yürürlüğe girmesi ve ihtiyaç duyulması durumunda her Genel Kurul sırasında güncellenmesi öngörülmektedir.

Politika belgelerimiz:

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.