Haklarını Bil: Gazeteciler için Hukuk Atölyesi Eskişehir'de gerçekleştirildi

Haklarını Bil: Gazeteciler için Hukuk Atölyesi Eskişehir'de gerçekleştirildi

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA), Freedeom House’un desteğiyle düzenlediği "Haklarını Bil: Gazeteciler için Hukuk Atölyesi", 1 Ekim Pazar günü Eskişehir Park Dedeman’da yapıldı.

Katılımcılar, Av. Tuğçe Duygu Köksal, Av. Kerem Dikmen, Av. Aynur Tuncel Yazgan, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Aslan ve MLSA Hukuk Biriminden Av. Emine Özhasar’ın sunduğu oturumlarda gazetecilik faaliyetleri hakkında temel hukuki bilgiler edindi.

Atölyede, her geçen gün daha fazla keyfi ve kanunsuz uygulamalarla karşı karşıya kalan gazetecilerin, kanunlar ve Anayasayla korunan hakları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları, ifade ve basın özgürlüklerini korumaları amaçlandı.

Hal ve Gidiş: İfade özgürlüğünde neredeyiz?

Atölye, Av. Emine Özhasar’ın sunduğu "Hal ve Gidiş: İfade özgürlüğünde neredeyiz?" isimli oturumla başladı. Bir kavram ve hak olarak ifade ve basın özgürlüklerinden söz eden Özhasar, gazetecilere insan hakları konusundaki uluslararası sözleşmelerle garanti altına alınan haklarını hatırlattı. Özhasar, ardından gazetecilerin haklarını Türkiye’de garanti altına alan Anayasa, Basın Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi yasaların altını çizdi. Bu kanunlardaki ilgili maddelere değinen Özhasar, oturum sonunda gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Dezenformasyon ve internet yasaları: Bundan sonra ne olacak?

Atölye, Av. Kerem Dikmen’in "Dezenformasyon ve internet yasaları: Bundan sonra ne olacak?" isimli oturumuyla devam etti. Dikmen, oturumunda "Sansür Yasası" olarak bilinen Dezenformasyon Yasası’nın getirdiklerinden bahsederek bu yasayla birlikte Basın Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve İnternet Kanunu'nda yapılan değişiklikleri ve bu değişikliklerin basın ve ifade özgürlükleri üzerindeki etkilerini anlattı.

AYM kararlarında ifade ve basın özgürlüğü

Günün üçüncü oturumu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Volkan Aslan'ın "Anayasa Mahkemesi (AYM) Kararlarında İfade ve Basın Özgürlüğü" oldu. Aslan, oturuma basın ve ifade özgürlüğüne yönelik anayasada yer alan maddeleri hatırlatarak başladı. Devamında, gazetecilere AYM'nin basın ve ifade özgürlüğünü ilgilendiren kararlarından söz eden Aslan, gazeteler ve gazetecilere uygulanan ve hak ihlali olan müdahale türlerinden söz ettikten sonra örnek vaka-karar incelemelerini paylaştı.

2911: Vatandaşın eylem, gazetecinin eylemi takip etme hakkı

Bir sonraki oturum, Av. Tuğçe Duygu Köksal yürütücülüğündeki "2911: Vatandaşın eylem, gazetecinin eylemi takip etme hakkı" oldu. Köksal, oturumunda gazetecilere yasalar ve uluslararası sözleşmelerle korunan toplanma özgürlüğünü ve bu özgürlük kapsamındaki haklarını anlattı.

 Gözaltı, arama ve mesleki materyallere el konulması

Atölyenin son oturumunda ise Av. Aynur Tuncel Yazgan, gazetecilere gözaltı, arama ve mesleki materyallere el konulması bağlamındaki haklarını anlattı. Böyle bir durumda gazetecilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini açıklayan Yazgan, devamında basın araçlarının korunmasını güvence altına alan kanunlara değindi ve kanunun “basın araçları” ifadesiyle neleri kast ettiği, neleri kast etmesi gerektiğini paylaştı.

İfade özgürlüğünün kullanımından dolayı özgürlük ve güvenlik hakkına müdahale edilmesiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına dair örnekler paylaşan Yazgan, son bölümde ise basın özgürlüğüyle ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (AKBK) ilkelerine değindi.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.