Ziyaretler

MLSA, Strasbourg’ta Dava Takip Raporu bulgularını Avrupa Konseyi ile paylaştı

MLSA, Strasbourg’ta Dava Takip Raporu bulgularını Avrupa Konseyi ile paylaştı

MLSA, 1 Mart’ta Strasbourg’ta gerçekleştirdiği savunuculuk ziyareti kapsamında, Avrupa Konseyi organlarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye’de ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarının uygulanması konusunda bilgilendirdi.

MLSA’nın partneri Avrupa Uygulama Ağı (European Implementation Network - EIN) ortaklığında gerçekleştirilen toplantılarda, AİHM Kararlarının İcrası Dairesi ve Bakanlar Komitesi delegeleri ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında, Öner ve Türk’e karşı Türkiye başta olmak üzere çeşitli ifade özgürlüğü davaları hakkındaki gelişmeler aktarıldı.

MLSA’yı temsilen Projeler ve Hibeler Yöneticisi Batıkan Erkoç’un katıldığı bilgilendirme toplantılarında, 2023 yılı Dava Takip Programı verileri ve MLSA Hukuk Birimi tarafından yapılan yazılı bildirimlere atıf yapıldı. Bakanlar Komitesi’nin Mart ayında gerçekleşecek insan hakları toplantısından önce ifade özgürlüğü davalarındaki trendler ve yaklaşımlar ilgililer ile paylaşıldı. Mart ayında gerçekleşecek toplantıda, Türkiye’deki ifade özgürlüğüne ilişkin çeşitli davaların uygulanması ele alınacak.

Avrupa Konseyi AİHM Kararlarının İcrası Dairesi’nden Işık Batmaz ile gerçekleştirilen toplantıda, 8.yargı paketi ile gelen değişiklikler, dava takip programı kapsamındaki veriler ışığında paylaşıldı. MLSA’nın son dönemde yaptığı yazılı bildirimlerin de tartışıldığı toplantıda, MLSA’nın izleme çalışmalarının daire için oldukça önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Konsey üyesi çeşitli ülkelerin Bakanlar Komitesi delegelerinin katıldığı sunumda ise son dönemde gazetecilere karşı artan terör suçlamalarına dikkat çekildi. Hak ihlallerine neden olan Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümlerine yönelik veriler paylaşılırken, özellikle Terörle Mücadele Kanunu’nun 6.maddesinin 1.fıkrasına yer alan “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçunun ilk defa bu kadar yaygın kullanıldığı belirtildi.

MLSA, AİHM kararlarının uygulanması konusunda sıklıkla Avrupa Konseyi’ne hem yazılı bildirimler yoluyla hem de bilgilendirme toplantıları ile sürece katkı sağlamaktadır.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.