Haberler

Adana Valiliğinin Kürtçe konser yasağı iptal edildi

Adana Valiliğinin Kürtçe konser yasağı iptal edildi

Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM)’nin 30.yıl konserinin Adana Valiliği tarafından yasaklanmasına karşı MLSA tarafından açılan davada, Mahkeme yasağın iptaline karar verdi.

24 Ekim 2021’de Adana’da düzenlenmesi planlanan Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) 30.yıl konseri, Adana Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklandı. MLSA Hukuk Birimi tarafından yasağın iptali için açılan dava, Adana İdare Mahkemesi tarafından 12 Ekim 2022’de reddedildi. 

MLSA Hukuk Birimi’nin kararı istinaf etmesi üzerine, Adana Bölge İdare Mahkemesi, “hakkın özünü ortadan kaldırdığı” gerekçesiyle Valiliğin yasaklama kararını iptal etti. Kararı değerlendiren Veysel Ok, Valiliklerin hakların temelini ortadan kaldıracak kararlar alamayacağını vurgulaması yönünden kararın önemli olduğuna vurgu yaptı.

MLSA geçtiğimiz yıl Kadıköy Kaymakamlığının MKM’nin 30.yıl konserini yasaklama kararına karşı açtığı davada da, Kaymakamlığın yasaklama kararını iptal ettirmişti.

MLSA Eş Direktörü Veysel Ok: Valilikler aldıkları kararlar ile hakkın özünü ortadan kaldıramaz

Davada, MKM’nin avukatlığını üstlenen MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, son yıllarda Kürtçe konserlerin hukuki olmayan gerekçelerle yasaklandığını vurgularken, bunun ifade özgürlününün özünü ortadan kaldırdığını vurguladı. MKM’nin İstanbul’da düzenleyeceği konserin iptaline karşı açtığı davada da iptal kararı verildiğini hatırlatan Ok, Adana Bölge İdare Mahkemesinin kararının, hak ve özgürlüklerin temelinden yasaklanmasının Valiliklerin yetkisi dahilinde olmadığını bir defa daha hatırlatması yönünden önemli olduğunu vurguladı.

İstinaf mahkemesi: İdarenin güvenlik önlemi alması bir görevdir, güvenlik nedeniyle konserin iptali hukuka aykırı

Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda, “konser etkinliğinin amacını aşması ve tehlikeli bir mahiyet arzetmesi durumunda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve ihtiyaç duyulduğunda etkinliğin sonlandırılması idarenin görev yetkisi dahilinde oldugundan, bu durumların varlığı halinde etkinliğe müdahale etme imkanı bulunan davalı idarenin; düşünceyi açıklama ve toplantı özgürlüklerine yönelik Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan sınırlama nedenleri bulunmadan, söz konusu özgürlüklerin özünü ortadan kaldıracak mahiyette oldugu anlasılan izin vermeme ve etkinligin yasaklanmasına yönelik isleminde hukuka uyarlık… bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

2019 yılından beri 28 Kürtçe etkinlik iptal edildi 

MLSA’nın geçtiğimiz hafta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yaptığı bildirimde, Kürtçe konser yasakları ele alındı. MLSA, bildiriminde 2019 yılından beri 16 şehirde en az 28 Kürtçe etkinliğin çeşitli gerekçelerle yasaklandığı bildirildi. Yasaklanan Kürtçe etkinliklerin 18’ini konserler, sekizini tiyatro oyunları oluştururken bir stand-up gösterisi ve bir edebi söyleşinin de yasaklandığı kaydedildi.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.