Haberler

İstanbul Barosu'ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu'ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusu

MLSA - İstanbul Barosu, Can Atalay hakkında AYM’nin verdiği ihlal kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçeye şimdiye kadar baroya kayıtlı 3 bin 235 avukat imza verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki “hak ihlali” kararına uymayarak, ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunması Türkiye’de eşi görülmemiş bir Anayasal krize yol açarken avukatlar da kararın uygulanması için hukuki yollara başvuruyor.

İstanbul Barosu, AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararı yerine getirmemesi nedeniyle Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkanı ve üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyelerinin, yargıya duyulan güveni zedelediklerini belirtti.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde bir karar vermiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir.”

Yargıtay yüksek disiplin kurulu ve HSK’ya şikâyet edildi

İstanbul Barosu Başkanı avukat Filiz Saraç tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de “takdir ve ifası için” Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

İstanbul Barosu Başkanı Saraç, suç duyurusuna ilişkin Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde avukatlarla birlikte yaptıkları açıklamada, “Bu hukuksuzluğa hep beraber karşı durmak, başka bir deyimle hukuka hep beraber sahip çıkmak için bu suç duyurusu tüm meslektaşlarımızın imzasına açılmıştır” diyerek bugün itibarıyla (14 Kasım 2023) İstanbul Barosu’na kayıtlı 3 bin 235 avukatın imza verdiğini açıkladı.

 

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.