Sivil toplum kuruluşları için kapasite geliştirme çalıştayı tamamlandı

Sivil toplum kuruluşları için kapasite geliştirme çalıştayı tamamlandı

MLSA’nın sivil toplum kuruluşları için düzenlediği “Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Çalıştayı” 16 farklı sivil toplum kuruluşundan 20 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) ARTICLE 19’un desteğiyle düzenlediği Sivil Toplum Kuruluşları için Kapasite Geliştirme Çalıştayı, Eskişehir Demora Hotel’de gerçekleşti.

1 Eylül Cuma ile 2 Eylül Cumartesi günleri arasında yapılan çalıştaya 16 farklı sivil toplum kuruluşundan toplam 20 kişi katıldı.

Çalıştayın ilk günü, Kaos GL Hukuk Koordinatörü Av. Kerem Dikmen yöneticiliğinde gerçekleşti.

Av. Dikmen, yasal konuları ele aldı

Yasal konuların ele alındığı ilk günün ilk oturumu, “Ana Hatlarıyla Dernekler Mevzuatı: Kuruluş, Bildirim, Beyanname ve Defterler” oldu.

Dikmen, bu oturumda Dernekler Mevzuatını adım adım ele aldı ve kuruluş süreci, faaliyetler öncesi ve sonrasında hangi bildirimlerin ne şekilde yapılacağı, beyannameler, tutulması gereken defterler, bu defterlerin nasıl tutulacağı ve zarar görmesi ya da kaybedilmesi halinde izlenecek yollar hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı..

Katılımcıların da katkı ve sorularıyla interaktif şekilde ilerleyen ilk oturumun ardından ikinci oturuma geçildi.

Dikmen, “7262 Sayılı Kanun Sonrası Denetim Sürecinin Özellikleri ve Dernekler Denetçisi Gözünden Denetim” başlıklı ikinci oturumda denetlenme öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri anlatıp dikkat edilmesi gereken konulara değindi.

Dikmen, oturum sırasında olduğu gibi oturum sonunda da katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Güçlü ve Akgün, muhasebe ve vergi uygulamaları hakkında konuştu

Çalıştayın ikinci gününde ise muhasebe ve vergi uygulamaları ele alındı.

Mali Müşavir Samet Güçlü ve Muhasebe Sorumlusu Can Deniz Akgün'ün yöneticiliğinde gerçekleşen ikinci günün ilk oturumu, “Kuruluş Süreci, Şube, Temsilcilik, Kamu Yararı Statüsü Vergi ve SGK İşlemleri” oldu.

Güçlü ve Akgün, bu oturumda bir sivil toplum örgütünün kuruluş ve işleyişler öncesi, sırası ve sonrasında atması gereken finansal adımlardan söz etti.

Günün ikinci oturumu, “Defter ve Belgeler ile Üyelikler ve Organların Oluşturulması” oldu.

Bu oturumda, bir sivil toplum kuruluşunun tutması gereken defterler ve belgeler ile bunların nasıl tutulacağına dair bilgilendirmeler yapıldı, kuruluş bünyesinde organların oluşturulması konusunda izlenecek yol paylaşıldı.

“Bağışlar ve Aidatlar ile Beyannameler ve Zorunlu Bildirimler” başlıklı üçüncü oturumda kuruluşa yapılacak/yapılan bağışlar ve aidatlar, bunların kaydı ve verilmesi gereken beyannameler ile zorunlu bildirimlere değinildi.

Günün son oturumu ise “Denetim İşlemleri, Diğer Genel Faaliyetler, STK’ların Kapanış İşlemleri” oldu.

Oturum, Güçlü ve Akgün’ün katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla son buldu.

Image

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) haber alma hakkı, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü alanlarında faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz başta gazeteciler olmak üzere mesleki faaliyetleri sebebiyle yargılanan kişilere hukuki destek vermektedir.